Projekt nr POIR.03.03.03-14-0108/19

 

Cele i efekty realizacji projektu:

 

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki Huzior na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży modowej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 537 400,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 429 920,00 PLN

Projekt nr POIR.03.03.03-14-0039/21

 

Cele i efekty realizacji projektu:

 

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja prowadzonej działalności na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Realizacja działań objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu prowadzić będzie do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej oraz jej konkurencyjności. Implementacja powziętych działań projektowych przyczyni się do materializacji założonych w projekcie wartości docelowych wskaźników rezultatu tj. wygenerowania przychodów ze sprzedaży na eksport produktów oraz podpisania kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 550 900,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 440 720,00 PLN