fbpx

GO TO BRAND

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa:

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU

IWONA HUZIOR GALERIA HUZIOR realizuje projekt „Działania podnoszące rozpoznawalność marki HUZIOR na rynkach zagranicznych poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Mody Polskiej”.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki kosmetycznej HUZIOR na rynkach zagranicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioskodawca zamierza pozyskać partnerów i kontrahentów biznesowych oraz nawiązać trwałe relacje biznesowe. Intensywna promocja marki HUZIOR na rynkach zagranicznych ma na celu wzrost rozpoznawalności marki HUZIOR, na rynkach na których jest obecna oraz wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu.

PLANOWANE EFEKTY:

Wymiernym efektem działań prowadzonych w ramach Projektu będzie internacjonalizacja działalności firmy HUZIOR oraz wzrost sprzedaży odzieży, a co za tym idzie wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej w  wymiarze przedstawionym we wskaźnikach rezultatu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
0

Wpisz szukaną frazę i wciśnij Enter by wyszukać